Danh sách nhận
vé xe Tết 2021

STT Họ và tên sinh viên Lộ trình Trường
1 ZƠ RÂM CHI Đà Nẵng Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP HCM
2 VƯƠNG THIÊN XINH Bình Định Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
3 VŨ VĂN ĐỨC Thanh Hóa Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM
4 VŨ THỊ THANH LAM Quảng Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP HCM
5 VŨ THỊ NHUNG Thanh Hóa Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
6 VŨ THỊ HỒNG NHUNG Nghệ An Trường CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
7 VŨ THỊ ANH Nghệ An Trường ĐH Thủy lợi – CS 2
8 VŨ THẾ BẢO Nghệ An Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
9 VŨ HƯƠNG GIANG N. Thuận - B. Thuận Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP HCM
10 VŨ HOÀNG ANH THƯ Bình Định Trường ĐH Ngoại thương – CS TP. HCM
11 VŨ HOÀN HUY Quảng Ngãi Trường CĐ Công thương TP HCM
12 VÕ VĂN TUẤN Quảng Ngãi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
13 VÕ VĂN TRIỂN N. Thuận - B. Thuận Trường CĐ Công thương TP. HCM
14 VÕ VĂN TRIỂN Bình Định Trường ĐH Ngoại thương – CS TP. HCM
15 VÕ VĂN THƯA Quảng Ngãi Trường CĐ Công thương TP. HCM
16 VÕ VĂN THIỆU Bình Định Học viện Hàng không Việt Nam
17 VÕ VĂN THIÊN Phú Yên Trường ĐH Luật TP HCM
18 VÕ VĂN THIÊN Quảng Ngãi Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
19 VÕ VĂN THẮNG Quảng Ngãi Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
20 VÕ VĂN THẠCH Bình Định Trường Nhật ngữ Kaizen

Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về

tetsumvay@thanhnien.vn Đăng ký