Danh sách nhận vé

STT
Họ và tên
Lộ trình
Địa chỉ
{{$index + 1 + (pagination.page - 1) * pagination.pageSize}}
{{row.Name}}
{{row.LocationName}}
{{row.SchoolName}}