Đăng

Danh sách nhận
vé xe Tết 2019

STT Họ và tên Lộ trình
1 TRẦN THỊ THU TRANG KHÁNH HOÀ
2 TRẦN THỊ THU THẢO KHÁNH HOÀ
3 TRẦN THỊ THU THANH Huế
4 TRẦN THỊ THU SƯƠNG KHÁNH HOÀ
5 TRẦN THỊ THU HỒNG Bình Định
6 TRẦN THỊ THU HÀ Bình Định
7 TRẦN THỊ SƯƠNG Phú Yên
8 TRẦN THỊ PHÚ MỸ Quảng Ngãi
9 TRẦN THỊ NY Quảng Nam
10 TRẦN THỊ NHƯ THẢO Bình Định
11 TRẦN THỊ NGỌC THẢO Quảng Ngãi
12 TRẦN THỊ NGỌC GIANG Quảng Ngãi
13 TRẦN THỊ MỸ LINH Hà Tĩnh
14 THÀNH ANH HOÀNG Ninh Thuận
15 THÁI THỊ NGỌC SƯƠNG Bình Định
16 THÁI NGUYỄN VIỆT TỊNH Bình Định
17 TANGÔN PHƯƠNG Đà Nẵng
18 TĂNG KHẮC NGÂN Bình Định
19 TÀI THỊ THU THẢO Ninh Thuận
20 TẠ THỊ LAN HƯƠNG Phú Yên

Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về

tetsumvay@thanhnien.vn Đăng ký